1/26
Gå til:

N. C. Jensens familiegravsted

Kirstine og Jens Munk Jensen

Christen P. Kristensen (Ravnsmed og Kirstine Jensine Kristensen

Chr. Bertelsen og Jensine Christensen

Anton og Vilhelmine Eriksen

Anton Jørgensen og Ane Kirstine Jensen

Ane Margrethe Poulsen

Karen Marie, Hans Th. og Astrid H. Poulsen